Redakcja i kontakt

Redaktor naczelny:
Sebastian Frąckiewicz

Zespół redakcyjny:
Aleksandra Rzeszowska
Karolina Oleksa
Małgorzata Mrówczyńska

Kontakt z redakcją: redakcja@clubmamy.pl

Odwiedź nas na Facebooku:
http://www.facebook.com/Clubmamy

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja Clubmamy.pl zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów w nadesłanych artykułach i listach.

Wszystkie materiały opublikowane na ww.clubmamy.pl mogą być przedrukowywane wyłącznie za zgodą redakcji.