Uczestnictwo

Rejestracja
Aby zostać uczestnikiem Panelu Clubmamy.pl wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny.
Podczas rejestracji prosimy podać prawdziwe dane – w przypadku stwierdzenia danych nieprawdziwych konto nie zostanie utworzone. W Panelu można zarejestrować tylko raz.
Do Panelu może dołączyć każda osoba, która przejdzie pozytywnie proces weryfikacji.
Pamiętaj, aby nie udostępniać loginu i hasła do swojego konta w Panelu osobom trzecim. Rejestracja oraz uczestnictwo w Panelu jest dobrowolne i całkowicie darmowe.

Wymagania techniczne i obsługa komputera
Aby mieć możliwość udziału w badaniach musisz posiadać połączenie z siecią Internet, przeglądarkę MS Internet Explorer,  Firefox, Chrome, Safari lub inną. Jeśli chodzi o obsługę komputera wystarczy, że umiesz korzystać z niego w stopniu podstawowym. Niezbędna jest umiejętność obsługi przeglądarki internetowej oraz posiadanie konta pocztowego e-mail. Obsługa Panelu jest intuicyjna i prosta.

Udział w badaniach
Zaproszenia do udziału w badaniach będą wysyłane mailowo. Aby zaproszenie zostało wysłane właśnie do Ciebie, musisz zakwalifikować się do grupy, do której kierowane jest badanie, np. mamy mieszkające w woj. małopolskim, mające dzieci do lat 3. Jeżeli zaproszenia do Ciebie nie docierają prosimy sprawdzić: czy prawidłowo wypełniłaś wszystkie swoje dane (przede wszystkim wiek, miejsce zamieszkania, wiek dziecka) oraz czy zaproszenia nie wpadają Ci do spamu.

W każdym wysłanym zaproszeniu znajdować się będzie informacja dotycząca tematu badania, czasu potrzebnego do wypełnienia ankiety, terminu zakończenia badania oraz ilości punktów możliwych do zebrania po poprawnym wypełnieniu ankiety. Zachęcamy do wzięcia udziału w każdym badaniu, do którego otrzymasz zaproszenie.

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe Uczestniczek Panelu są przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Oznacza to, że dostęp do serwerów, danych Uczestniczek i Waszych wypowiedzi jest ściśle kontrolowany i zabezpieczony.

Dane oraz opinie Uczestniczek Panelu uzyskane w trakcie badań są zbierane w zestawienia statystyczne, np. „40% respondentek uznało, że markę X za godną polecenia.” - które uniemożliwiają wyodrębnienie danych pojedynczej Uczestniczki.

Pomoc
W razie problemów technicznych, związanych z formularzem lub funkcjonowaniem strony prosimy o kontakt z Działem Obsługi Technicznej - pomoc@theysay.pl