Polityka prywatności

THEYSAY to agencja badawcza obecna na rynku od 2004r., specjalizująca się w ilościowych i jakościowych badaniach typu ad-hoc oraz badaniach panelowych.

THEYSAY prowadzi badania w Internecie za pośrednictwem Internetowych Paneli Badawczych.

THEYSAY pracuje według najwyższych standardów, dostarczając precyzyjnych i czytelnych wniosków, dbając o bezpieczeństwo danych Uczestników badań. Działa zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Opinii Publicznej ICC/ESOMAR (www.esomar.org) oraz standardów OFBOR (www.ofbor.pl).

 

Informacje zbierane podczas rejestracji

W Panelach prowadzonych przez THEYSAY może zarejestrować się każdy chętny, który ukończył 18 lat, zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiada polskie obywatelstwo oraz odpowiada kryteriom społeczno-demograficznym określającym grupę docelową Panelu, w którym chce się zarejestrować.

Podczas pierwszej rejestracji prosimy o podanie podstawowych danych osobowych, koniecznych do weryfikacji orazakceptacji Uczestnika.

Znajomość powyższych danych pozwala nam efektywniej organizować grupę wybieraną każdorazowo do poszczególnych badań, różniących się tematyką a także zasięgiem. Informacje te umożliwiają również weryfikację, czy poszczególne Panele spełniają warunki pełnej reprezentacji określonych grup społecznych Polski.

Po telefonicznej weryfikacji i akceptacji Uczestnika na podany adres e-mail wysyłana jest wiadomość zawierająca indywidualny dla każdego login i hasło dostępowe do konta, poprzez które uczestnik może logować się do Panelu, brać udział w badaniach, a także aktualizować swoje dane – być pełnoprawnym Uczestnikiem. Bardzo ważne dla nas jest posiadanie aktualnych informacji na temat Uczestników Paneli, przede wszystkim ze względu na poprawność wniosków, stawianych na podstawie zebranych w badaniach danych, ale także choćby ze względu na konieczność znajomości aktualnego adresu korespondencyjnego w przypadku wysyłania gratyfikacji za udział w badaniu.

Na podany przez Uczestnika adres e-mail wysyłane są zaproszenia do udziału w badaniu – zapewniamy, że wysyłając je nie będziemy ukrywać prawdziwych celów badania. W każdym zaproszeniu do badania znajdzie się informacja o temacie badania, przewidywanym czasie wypełnienia, wynagrodzeniu, a także dacie zakończenia badania.

Uczestnicy Paneli, które posiadają część otwartą (portal) otrzymują mailowo także informacje o nowościach pojawiających się na portalu, ale nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

Nie będziemy przesyłać niechcianej poczty e-mailowej, ani też nie będziemy przekazywać w tym celu żadnych adresów poczty e-mail osobom trzecim. Nasza firma nie będzie starała się sprzedać, ani zareklamować czegokolwiek.

Informacje zebrane po akceptacji Uczestnika trafiają do bazy danych. Dane osoby, która nie przeszła pozytywnie weryfikacji telefonicznej są usuwane z bazy.

 

Informacje zbierane pasywnie

W celu ciągłego ulepszania Panelu, wykorzystujemy cookies. Dane te są pobierane, ale nie są gromadzone. Dzięki monitorowaniu sposobu poruszania się Uczestników po Panelu, możemy dostosowywać wygląd stron do ich potrzeb. Uczestnik może zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Aby brać udział w naszych badaniach, nie jest wymagane przyjmowanie cookies.

Wykorzystujemy również adresy IP Uczestników w celu analizowania problemów związanych z pracą serwera i zarządzania stroną internetową. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych statystycznych od osób odwiedzających witrynę. Informacje te w żaden sposób nie są jednak łączone z danymi osobowymi.

Informujemy, iż nie posiadamy żadnego oprogramowania służącego do śledzenia osób odwiedzających stronę.

 

Informacje uzyskane podczas badań

Uczestnictwo w Panelach Badawczych THEYSAY jest dobrowolne.
Wyniki przekazywane naszym klientom są zbierane w zestawienia statystyczne, kategorie, które uniemożliwiają wyodrębnienie danych pojedynczego Uczestnika.
Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie badania będą traktowane poufnie, chyba, że wyrażona zostanie zgoda na dołączenie danych do odpowiedzi. W takich przypadkach, będziemy prosić każdorazowo o zgodę na przekazanie wraz z odpowiedziami danych osobowych umożliwiających identyfikację.

Na każdym etapie badania, lub później, Uczestnicy mają prawo żądać usunięcia części lub całości wypełnionego kwestionariusza badania. Gdy tylko będzie to możliwe (np. przed wysłaniem wyników do klienta), będziemy realizować prośby w tej kwestii. Prośby te należy kierować na adres: panel@theysay.pl

 

Ochrona danych

Informacje dotyczące Uczestników Paneli Badawczych THEYSAY są bardzo skrupulatnie chronione. Działamy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (ujednolicony tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Oznacza to, że dostęp do serwerów, danych oraz wypowiedzi jest ściśle kontrolowany i zabezpieczony.

Dane umieszczone na profilu (koncie) Uczestnika są zabezpieczone hasłem. Można je uaktualniać jedynie przy użyciu swojego loginu i hasła. Ważne jest, aby nie udostępniać swojego loginu i hasła osobom trzecim. THEYSAY nie ma wglądu w hasła i nie będzie żądać od żadnego z Uczestników ich podania.

W przypadku utraty hasła, można wysłać powiadomienie na adres pomoc@theysay.pl w celu nadania nowego hasła do konta.
Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników THEYSAY. Ich dostęp jest ograniczony jedynie do celów analizy danych oraz celów kontrolnych.

THEYSAY dopuszcza możliwość ujawnienia danych osobowych Uczestników Paneli bez wiedzy i jego zgody, jedynie na zasadach określonych w ww. Ustawie.

Każdy Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z Uczestnictwa. Aby zrezygnować z Uczestnictwa należy wysłać e-mail na adres: rezygnacja@theysay.pl podając w tytule wiadomości „Rezygnacja z uczestnictwa w [nazwa Panelu]", a w jej treści dane Uczestnika użyte podczas rejestracji - imię, nazwisko, login, adres e-mail. W przypadku rezygnacji dane Uczestnika są usuwane z bazy Panelu.

 

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z badaniami, uczestnictwem w Panelach Badawczych THEYSAY, prosimy o kontakt pod adresem: panel@theysay.pl Natomiast w sprawie uwag dotyczących funkcjonowania naszych stron lub poprawy naszych stron pod kątem lepszej przejrzystości i dostępności informacji, prosimy o kontakt pod adresem: pomoc@theysay.pl.
Więcej informacji o naszej firmie znajdą Państwo na stronie internetowej www.theysay.pl.